Expertisecentrum SRM®

Samen zijn we verantwoordelijk om onze veiligheid en weerbaarheid te verbeteren. Hiervoor biedt Security Risk, Safety en Intelligence Management (SRM®) een integrale visie met vijf logische stappen.

 

Expertisecentrum SRM®

Security Risk, Safety en Intelligence Management (SRM®)

           

1. Strategie

 

De eerste stap van SRM® is de strategie. Een goede strategie is het fundament van een succesvol integraal veiligheidsbeleid. Wat zijn uw integrale veiligheidsdoelen? In welk tijdspad wilt u deze doelen behalen? Welke middelen passen daarbij? En hoe wordt er tot slot samengewerkt in de keten van integrale veiligheid?

Voor een juiste strategiebepaling is het belangrijk te snappen welke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid hebben plaatsgevonden en hoe het Nederlandse veiligheidslandschap er nu uit ziet. Op basis van de strategie kan een risico assessment plaatsvinden.

 

2. Risico assessment

 

Als tweede stap van SRM® volgt een risico assessment. Tijdens het risico assessment worden drie essentiële factoren op een systematische en gestructureerde manier onderbouwd en inzichtelijk gemaakt:

 • Te Beschermen Belang (TBB): wie of wat wilt u veilig houden of beschermen?
 • Dreiging: wie of wat vormt een reële bedreiging voor het TBB?
 • Risico: hoe groot is het objectieve risico voor het TBB?


Door deze reële en objectieve benadering ontstaat een actueel en relevant beeld van de risico’s. De basis is gelegd voor een scenario-gerichte implementatie van de juiste soort en type weerbaarheidsmaatregelen. Ook worden eventuele consequenties geïdentificeerd.

 

3 & 4. Proactieve en continuïteitsmaatregelen

 

In de volgende stap van SRM® wordt de weerbaarheid gerealiseerd. Via scenario-methodiek worden veiligheidsmaatregelen geselecteerd. Dit zijn proactieve- en/of continuïteitsmaatregelen.

Proactieve maatregelen voorkomen de vooropgestelde risico’s, bieden bescherming en worden adequaat ingezet als er onverhoopt toch iets gebeurt. Continuïteitsmaatregelen zijn er om de situatie na een incident te herstellen. Het belangrijkste uitgangspunt bij implementatie van maatregelen is om met een minimale impact de maximale weerbaarheid te bereiken.

Om de maatregelen inzichtelijk te maken zijn deze ondergebracht in 8 clusters:

 • Gedragsanalyse en beïnvloeding;
 • Identificatie;
 • Fysieke beveiliging en bescherming;
 • Geïntegreerd sensing;
 • Cyber;
 • Data;
 • Beslissen en coördinatie;
 • Leren en ontwikkelen.

 

5. Kwaliteitsborging

 

Na de inzet van proactieve en/of continuïteitsmaatregelen wil iedere organisatie weerbaar en adaptief blijven. De laatste stap van SRM® focust zich daarom op de kwaliteitsborging van de organisatie.

Bij het nastreven van kwaliteitsborging zijn 3 processen belangrijk:

 • Intelligence: real-time gebruiken van data en informatie als kennisbron waardoor handelingsperspectieven vroegtijdig kunnen worden ingezet en er overzicht is in actuele situaties.
 • Veiligheidscultuur: veilig en betrouwbaar functioneren van een veerkrachtige organisatie waar expertise en eigenaarschap het operationele proces vormgegeven.
 • Borging en overzicht: door actueel over- en inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en status van alle veiligheidsmaatregelen blijft het weerbaarheidsvermogen op een hoog niveau.

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Onze expertise in beveiliging en veiligheid