Klachtenregeling

Bij Q Training & Coaching staat kwaliteit voorop. Het kan echter gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening, werkwijze, cursussen en/of het personeel. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via de mail of per post:

Q Training & Coaching BV
Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, moet u deze voorzien van:

  • Naam en adres
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • De overeenkomst en algemene gegevens over de training of cursus
  • Duidelijke omschrijving van de klacht
  • Duidelijke omschrijving van hetgeen dat is ondernomen om tot een oplossing te komen.

 

Stuurt u een brief, dan moet u deze ondertekenen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Klachten worden binnen vastgestelde termijnen afgehandeld. U krijgt binnen 4 weken een ontvangstbevestiging. We streven ernaar om uw klacht binnen 12 weken af te handelen.

Bij sommige klachten duurt de afhandeling langer. In dat geval wordt u binnen 4 weken na het indienen van de klacht ingelicht over de reden van uitstel. Ook krijgt u een tijdsindicatie van de verwachte uitsluiting van de klacht.

Wie behandelt mijn klacht?

Uw klacht wordt op een vertrouwelijke wijze behandeld. Hiervoor is een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld.

De uitspraak van de klachtenfunctionaris geldt als een bindend advies. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. De consequenties van de uitspraak worden zo snel mogelijk afgehandeld. Indien u hierna toch niet tevreden bent staat de gang naar de rechter open.

Klachtenregistratie

De afgehandelde klacht wordt voor een wettelijke termijn van 2 jaar bewaard in een digitaal registratiesysteem. Deze klachtenregistratie is enkel inzichtelijk voor diegene die bij de klacht betrokken was.

 

Downloads

Uitvoeringsregeling Klachtbehandeling QTC

 

 

Onze expertise in beveiliging en veiligheid