Q Training & Coaching

Op deze pagina vindt u het cursusoverzicht van Q Training & Coaching.

 

Cursusoverzicht

SRM®

We leven in een tijdperk waarin veel verandert. Denk aan digitalisering, automatisering en globalisering. Bij deze ontwikkelingen komen ook nieuwe dreigingen kijken. Veel organisaties houden zich echter vast aan een standaard veiligheidsbeleid. Hoe beschermt u uw organisatie tegen dreigingen?

De leerlijn SRM® richt zich op deze actualiteit, door de weerbaarheid en veiligheid van organisaties te vergroten. Hierbij staan integraliteit, informatiegestuurd werken en proactie centraal, want voorkomen is immers beter dan genezen. De leerlijn SRM® is doordacht en vanuit de praktijk gevormd. De leerlijn SRM® kent een logische opbouw en brede toepasbaarheid, zowel voor publieke als private organisaties. Het brengt een vernieuwende kijk op veiligheid, gebaseerd op een unieke en integrale aanpak vanuit Security Risk, Safety en Intelligence Management. SRM® biedt passende inzichten die nodig zijn om op strategisch, tactisch als operationeel niveau veiligheid flexibel, effectief en efficiënt in te richten.

We hebben inmiddels veel personen/groepen mogen opleiden, zowel binnen de overheid (KMAR, Politie, DBBO, Belastingdienst, FIOD) als in de private sector. Wil je meer weten over de leergang SRM®? Neem dan contact met ons op of klik hier voor de flyer voor losse inschrijvingen.

Ben je benieuwd naar de planning van de data voor de volgende open inschrijving die start in maart 2024, klik dan hier.

Wil je je meteen inschrijven voor de volgende open inschrijving van maart 2024, klik dan hier om het inschrijfformulier te downloaden. Vul deze in en verstuur het naar [email protected]. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 

Omgaan met Agressie

Agressie lijkt steeds meer onderdeel te worden van ons leven. Mensen steken hun mening doorgaans niet onder stoelen of banken. Medewerkers bij de hulpdiensten, de NS, de sociale dienst, het gemeentehuis, de beveiligingsbranche in de horeca, de zorgsector en zelfs de school worden steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dit heeft ingrijpende effecten op het welzijn van de medewerker. Ook heeft het grote invloed op het verzuim, het verloop, de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

De training ‘Omgaan met Agressie’ richt zich op verbale agressie. Verbale agressie komt namelijk vaker voor dan fysieke agressie. Tegelijkertijd is fysieke agressie vaak het gevolg van een mondeling gevecht. Dit mag niet de norm worden. Agressie verdient een reactie.

Meer weten over de cursus Omgaan met Agressie? Vraag gratis en vrijblijvend een studiegids aan. 

 

Predictive Profiling

De cursus ‘Predictive Profiling’ richt zich op het menselijk inschattingsvermogen. Enkel de mens kan namelijk inschatten of een situatie verdacht is. Tijdens de cursus 'Predictive Profiling' leert de cursist afwijkend gedrag nóg beter te herkennen. De aandacht ligt op verdachte objecten, incidenten of gedragingen. Op die manier kan een kwaadwillende activiteit al in de voorbereidingsfase aangepakt worden.

Meer weten over de cursus Predictive Profiling®? Vraag gratis en vrijblijvend een studiegids aan. 

 

Alerte Gastvrijheid

De cursus ‘Alerte Gastvrijheid’ is een vervolg op de cursussen ‘Predictive Profiling’ en ‘Omgaan met Agressie’. De cursist heeft inmiddels de basisvaardigheden voor het inschatten van verdachte situaties. Ook kan de cursist omgaan met verbale agressie. De cursus ‘Alerte Gastvrijheid’ maakt een verdiepingsslag op deze kennis, inzichten en vaardigheden.

Meer weten over de cursus Alerte Gastvrijheid? Vraag gratis en vrijblijvend een studiegids aan. 

 

QShare Basic Intelligence Course (QBIC)

Intelligence en security vormen een onlosmakelijke band. Intelligence biedt essentiële overzichten, inzichten en vooruitzichten die nodig zijn om veiligheidsmaatregelen effectief te richten. Het identificeert dreigingen, beoordeelt risico's en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van beveiligingsstrategieën. Daarmee is intelligence een integraal onderdeel van de SRM-methodiek. Het biedt de noodzakelijke informatie en inzichten die nodig zijn om elke stap van het proces te informeren, van de initiële strategieontwikkeling tot aanpassing van veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging. Zonder intelligence ontbreekt de noodzakelijke context en voorbereiding om tijdig en effectief te reageren op voortdurend evoluerende veiligheidsvraagstukken.

Het doel van de QBIC is deelnemers bekend te maken met de basisprincipes, voordelen en toepassingen van intelligence. Hierdoor ontstaat begrip over de toepassing van intelligence als integraal onderdeel van informatiegestuurde veiligheid. De nadruk ligt op het ontwikkelen van inzicht in de waarde van intelligence en het vermogen het potentieel van intelligence te herkennen en effectief te benutten binnen informatiegestuurde veiligheid.

 

QShare IMINT Fundamentals Course (QIFC)

Imagery Intelligence (IMINT) is een inlichtingendiscipline die zich richt op het verzamelen, verwerken en analyseren van beeldmateriaal vanuit diverse bronnen, zoals satellieten, onbemande vliegtuigen (drones), vliegtuigen en grondgebaseerde camera's. IMINT is een belangrijk onderdeel van het bredere inlichtingenproces en heeft een scala aan toepassingen, waaronder identificatie van potentiële bedreigingen, identificatie en evaluatie van objecten, identificatie van bedreigingen, opsporen van criminele activiteiten en verificatie van informatie. Door al deze mogelijkheden te benutten, kan IMINT bijdragen aan een breder en completer beeld van de situatie. Dit kan op zijn beurt helpen bij de oordeels- en besluitvorming.

Het doel van de QIFC is om deelnemers bekend te maken met de basisprincipes, voordelen en toepassingen van Imagery Intelligence (IMINT), zodat ze begrijpen hoe het kan worden gebruikt in het inlichtingenproces. De nadruk ligt op het ontwikkelen van inzicht in de waarde van IMINT binnen het bredere inlichtingenproces. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het vermogen om het potentieel van IMINT te herkennen en effectief te benutten bij het verzamelen en analyseren van informatie.

 

Analyse leerlijn:

Analyse I - QShare Analytic Foundations Course (QAFC)

Analyse is een cruciaal onderdeel van intelligence werk. De QShare Analytic Foundations Course (QAFC) biedt deelnemers een grondige kennismaking met de fundamentele technieken en benaderingen voor effectieve intelligence analyse. Cursisten wordt geleerd hoe ze informatie systematisch kunnen ontleden, patronen kunnen identificeren, en inzichten kunnen genereren die van cruciaal belang zijn voor het nemen van geïnformeerde beslissingen. Het doel van de cursus is om deelnemers niet alleen kennis te laten maken met de theorie, maar hen ook te trainen in het praktisch toepassen van deze technieken, wat essentieel is in de dynamische wereld van intelligence en security.

 

Analyse II - QShare Advanced Analytic Techniques Course (QAATC)

De QShare Advanced Analytic Techniques Course (QAATC) bouwt voort op de kennis en vaardigheden opgedaan in de QAFC. Deze gevorderde cursus duikt dieper in de complexe analysetechnieken en -strategieën en hoe deze toe te passen in uitdagende real-world scenario's. Deelnemers zullen hun vaardigheden in kritisch denken en probleemoplossing verder ontwikkelen, met aandacht voor het herkennen van cognitieve biases en het verbeteren van oordeelsvermogen. Deze cursus is gericht op het verfijnen van de analytische competenties die nodig zijn voor het effectief navigeren door ingewikkelde veiligheidskwesties.

 

Analyse III - QShare Expert Analytic Techniques Course (QEATC)

In de QShare Expert Analytic Techniques Course (QEATC) richten we ons op het toepassen van geavanceerde analytische technieken in complexe, realistische scenario's. Deze expertcursus is bedoeld voor deelnemers die al kennis en ervaring hebben op het gebied van intelligence-analyse. Het doel is om de vaardigheden te perfectioneren die nodig zijn voor het oplossen van complexe analytische vraagstukken. Deze cursus biedt een unieke kans om te werken met complexe gegevenssets en om creatieve, maar methodologisch onderbouwde, oplossingen te ontwikkelen voor de meest urgente veiligheidsuitdagingen van vandaag.

 

Ik sta je graag te woord

Benieuwd naar onze referenties en de meerwaarde voor uw organisatie? Neem contact op met Peter van den Berg.

Q-Share

Onze expertise in beveiliging en veiligheid